City GYM - Regulamin

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klienta City GYM

Klient - osoba wykupująca usługi, a następnie korzystająca z nich w klubie City GYM mieszczącym się w Rumi przy ul. Starowiejskiej 9 - zwana również Członkiem Klubu

Klub - właściciel marki City GYM firma SIMSERWIS Damian Złoch NIP 9581252221 Regon 192863440

 1. Korzystający z usług członkowie klubu (Klienci) są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z Regulaminem City GYM, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 20 zł. W przypadku wyboru oferty Partner i Partner VIP wydanie karty w cenie 0 zł. W przypadku zagubienia karty wstępu Klient zobowiązany jest powiadomić pracownika recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczeniu przez Niego opłaty w wysokości 20 zł.
   
 2. Ważność wykupionego karnetu wynosi 30 dni kalendarzowych dla karnetów na określoną ilość wejść oraz karnetów Open. Klienci posiadający karnety Partner, posiadają ważność karnetu zgodną z zapisami podpisanej umowy i ustalonymi terminami.
   
 3. Podczas jednego wejścia do klubu (wejście jednorazowe lub z karnetu, jedna wizyta w klubie) klientka ma prawo korzystać z sali Cardio, siłowni i strefy crossfit bez limitu czasu oraz skorzystać z uczestnictwa w zajęciach z instruktorem (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). Klient nie może korzystać z 2 zajęć z instruktorem tego samego rodzaju w ciągu 1 dnia.
   
 4. Karnet do klubu jest imienny i może z niego korzystać tylko właściciel. Przekazanie karnetu osobie trzeciej jest równoznaczne z jego utraceniem. Karta ważna jest wyłącznie z dowodem osobistym.
   
 5. Klient klubu ma prawo do rezygnacji z wykupionego karnetu w czasie trwania jego ważności, lecz opłata za wykupiony karnet nie podlega zwrotowi. W przypadku umów Partner i Partner Vip obowiązują zapisy umowy.
   
 6. Karnet do klubu, lub zawarta umowa dotyczy udostępnienia wejść do klubu oraz wszystkich zajęć grupowych. Karnet lub umowa nie dotyczą wyłącznie jednego rodzaju zajęć czy treningów. Zmiana godzin lub rodzaju zajęć w planie nie może być powodem rezygnacji z usług klubu. 
   
 7. Niewykorzystane wejścia i rezerwacje nie podlegają przesunięciu na inny karnet.
   
 8. Na wszystkie zajęcia z instruktorami odbywające się w klubie obowiązuje rezerwacja.
   
 9. Rezerwacji można dokonać w dowolnie wybrany przez siebie sposób: telefonicznie, poprzez  stronę internetową lub bezpośrednio w klubie.
   
 10. Nieobecność na zarezerwowanych zajęciach fitness należy zgłosić najpóźniej do godziny 15:00 w dniu zajęć lub dzień wcześniej w przypadku zajęć porannych (zajęcia odbywające się do godziny 13:00). 
   
 11. Nieodwołane zajęcia oznaczają odjęcie jednego wejścia z karnetu, który posiada ograniczoną ilość wejść. (Pakiet 4 wejścia oraz Pakiet 8 wejść)
   
 12. Nieobecność na zarezerwowanych zajęciach, w przypadku korzystania z karnetów typu "OPEN" oraz Kart Partnerskich ("Benefit", "FitProfit" i "OK system"), skutkowała będzie blokadą możliwości rezerwacji online na okres 30 dni, a w przypadku powtarzających się tego typu zdarzeń, Klub ma prawo do odmowy rezerwacji zajęć.
   
 13. Klienci kart partnerskich (Multisport, Multisport plus, Benefit, Ok.System, FitProfit) mają możliwość dokonania rezerwacji zajęć, jednak nie więcej niż 1 w ciągu dnia i 3 w ciągu tygodnia.
   
 14. Osoby posiadające karnet i posiadające rezerwację mają pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zwolnienia się miejsc przed zajęciami pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach będą miały osoby wpisane na listę rezerwową.
   
 15. Klub ustala maksymalna ilość uczestników dla każdego typu zajęć i zastrzega sobie prawo do zmiany tej ilości w dowolnym momencie.
   
 16. Zajęcia w klubie odbywają się, gdy na 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć są zapisane minimum 5 osób, a  w przypadku zajęć porannych, gdy w dzień poprzedzający jest zapisane minimum 5 osób.
   
 17. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet (kartę) upoważniający do korzystania z usług Klubu oraz dowód osobisty, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25zł.
   
 18. Osoby niepełnoletnie (pomiędzy 15 a 18 rokiem życia) mogą korzystać z zajęć za wiedzą i pisemną zgodą opiekunów.
   
 19. Osoby korzystające z zajęć oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
   
 20. Klub City GYM nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń, dolegliwości i chorób, na które cierpią uczestnicy także w przypadku braku świadomości z ich strony co do występowania, charakteru i stopnia zaawansowania schorzeń i dolegliwości.
   
 21. Klub City GYM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych u uczestników w trakcie trwania zajęć, jak również za uszczerbek lub pogorszenie stanu zdrowia związane z wykonywanymi ćwiczeniami.
   
 22. Godziny otwarcia klubu określane są w aktualnej ofercie. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany tych godzin w okresach wakacyjnych i świątecznych.
   
 23. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie zajęć oraz w cenniku bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Zmiany i informacja będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej klubu.
   
 24. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnego dnia lub dni w ciągu roku, w których będzie nieczynny, a zajęcie nie będą się odbywały. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, informacja taka zostanie przekazana na minimum 7 dni przed pierwszym dniem nieczynnym. 
   
 25. We wszystkie dni ustawowo wolne od pracy klub będzie nieczynny, chyba że zostanie podjęta indywidualna decyzja co do danego dnia.
   
 26. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie oraz rzeczy osobiste w przydzielonej szafce w szatni. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania i buty pozostawione w szatni (poza szafką) lub na terenie Klubu, City GYM nie ponosi odpowiedzialności.
   
 27. Klient klubu jest zobowiązany do korzystania z zajęć wyłącznie w stroju sportowym, właściwym do danego rodzaju ćwiczeń. Zabronione jest wykonywanie ćwiczeń w obuwiu zewnętrznym oraz nie przystosowanym do aktywności sportowej.
   
 28. Ćwiczący mają obowiązek przynosić ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń / matach).
   
 29. Uczestnicy zajęć "Spinning" mają obowiązek posiadania podczas zajęć ręcznika oraz butelki wody mineralnej lub napoju izotonicznego. (również do nabycia na miejscu)
   
 30. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatni, pod natryskiem, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu. Wszystkie usterki należy zgłaszać do obsługi klubu.
   
 31. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
   
 32. Zabrania się prowadzenia na terenie klubu CityGYM bez pisemnego zezwolenia klubu CityGYM jakiejkolwiek działalności zarobkowej a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów. W przypadku naruszenia tego zapisu klub ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy z klientem lub wygaszenia aktywnego karnetu. 
   
 33. Pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela  Klubu  pod adres e-mail: biuro@citygym.pl
   
 34. Sauna. Uprawnieni do korzystania z Sauny są wszyscy klienci którzy wykupili odpowiedni rodzaj karnetu lub wejściówkę jednorazową. Korzystanie z Sauny nie jest limitowane czasowo. Zaleca się aby pojedyncza sesja nie trwała dłużej niż 20 minut. Sauna Fińska Sucha (poziom -1) dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 22:00 oraz z weekendy. Istnieje możliwość uruchomienia sauny na życzenie dla grup powyżej 3 osób w dowolnej godzinie otwarcia obiektu (decyduje Menager klubu)

   
 35. Przeciwwskazania:
  Zawsze przed skorzystaniem z sauny należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem. Nie należy korzystać z sauny bez konsultacji w szczególności, jeśli cierpimy na następujące dolegliwości: choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami, padaczka i stany psychotyczne, ostre stany gorączkowe, skłonność do krwawień, schorzenia przewlekłe tj. gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość, ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo, ciąża powikłana zatruciem ciążowym lub niedokrwistością, zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy, choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, stany po wylewach krwawych, uogólniona miażdżyca, zarostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył, jaskra
  .
   
 36. "Happy Hours" - usługa zostaje zawieszona do odwołania.
   
 37. BONUS - program premiowy obowiązuje do zakończenia wydanych pakietów jednak niedłużej jak do 31.12.2015 roku.
   
 38. Darmowa wejściówka - z darmowej wejściówki może skorzystać klient nie zarejestrowany w systemie klubu, który nie korzystał nigdy z usług klubu. Wejście  ma charakter pokazowy i demonstracyjny. 
   
 39. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o których poinformuje użytkowników. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z usług klubu i powiadomić o tym fakcie Operatora, aby usunął jego konto. Regulamin jest dostępny również na terenie klubu.
   
 40. Klub nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu www. wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
   
 41. Dane osobowe
  I Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji usług i umów zawartych w ramach działalności klubu CityGYM. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
  a/ Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  b/ Sprzedaż usług na czas określony,
  c/ Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  d/ Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji w systemie klubu CityGYM

  II Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

  III Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

  IV Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  a/ Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych klubu CityGYM- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  b/ Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia serwisu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą serwisu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania serwisu.

  V Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

  VI Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  VII O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

  VIII Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  IX Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  a/ Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
 42. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
   
 43. W sprawach nie ujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od SIMSERWIS Damian Złoch informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Regulamin Klubu obowiązuje od 08.03.2011r. (ze zmianami z dnia 01.01.2019r.)